Termeni și condiții

TERMENI SI CONDITII

 

Doi Zece Entertainment & Events S.R.Leste societatea comerciala cu sediul social în Bucuresti, Strada Drumul Taberei 52, Bloc GII5, Ap. 9, sector 6, inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J40/11820/2013, CUI 32279281, COD IBAN: RO26 BTRL RONC RT03 9564 2401, Banca Transilvania – Agentia Dristor.

Prestatoreste societatea comerciala Doi Zece Entertainment & Events S.R.L. care asigura beneficiarului servicii muzicale pentru evenimentul solicitat de catre acesta.

Beneficiar – este persoana fizica sau juridica care beneficiaza de serviciile muzicale oferite de catre prestatorul Doi Zece Entertainment & Events S.R.L.

Servicii muzicale – constau in asigurarea de catre prestator in favoarea beneficiarului, pentru data, ora, locatia si evenimentul solicitat de catre acesta, a urmatoarelor activitati: muzica live cu Trupa 2 Zece, asigurarea sonorizarii evenimentului, asigurarea unei schele echipate cu lumini, prezenta unui DJ, prezenta unui pianist si a unei soliste de muzica populara. Serviciile muzicale mai sus mentionate pot fi solicitate de catre beneficiar in totalitate sau partial.

Obiectul contractului – reprezinta asigurarea de catre prestator in favoarea beneficiarului a serviciilor muzicale astfel cum beneficiarului le-a solicitat.

Locatia evenimentului – reprezinta locatia asigurata de catre beneficiar prestatorului in vederea desfasurarii serviciilor muzicale.

Valoarea contractului – reprezinta pretul pe care beneficiarul trebuie sa-l achite prestatorului pentru serviciile muzicale alese.

Obligatiile partilor – reprezinta obligatiile asumate de catre parti in vederea executarii in bune conditii a contractului incheiat.

Obligatiile prestatorului – reprezinta obligatiile asumate de catre prestator in vederea realizarii contractului. Acestea sunt: Sa presteze serviciile mentionate prin resurse proprii sau colaborari; Sa asigure ca echipamentele vor fi instalate si testul de sunet va fi efectuat inainte de sosirea invitatilor la locatie; Sa asigure ca echipamentele vor fi dezinstalate numai dupa incheierea evenimentului; Sa puna la dispozitia beneficiarului personal si aparatura calificate; Sa asigure ca echipamentele vor fi conform necesitatilor locatiei alese; Sa asigure DJ pe toata durata evenimentului daca s-a ales acest serviciu de catre Beneficiar; Sa presteze numarul de programe live ales de comun acord cu Beneficiarul; Sa pastreze confidentialitatea prezentului contract;

Obligatiile beneficiaruluireprezinta obligatiile asumate de catre beneficiar in vederea asigurarii tututor conditiile pentru indeplinirea contractului. Acestea sunt: Sa informeze corect, complet si exact Prestatorul asupra solicitarilor sale si sa instiinteze cu promptitudine si din timp in cazul schimbarilor optiunilor sau preferintelor sale. Orice schimbare a solicitarilor Beneficiarului va trebui anuntata Prestatorului in termen de 30 zile inainte de inceperea evenimentului, orice depasire a acestui termen neputand fi imputabile prestatorului. Schimbarea solicitarilor se va face printr-un e-mail trimis la adresa oficiala de e-mail a Prestatorului: doizeceband@gmail.com; Sa achite contravaloarea avansului; Sa asigure alimentarea cu energie electrica necesara echipamentelor prestatorului; Sa suporte valoarea posibilelor pagube produse echipamentelor din vina personalului Beneficiarului sau a invitatilor acestuia; Valoarea echipamentelor afectate se va calcula la preturile de lista a echipamentelor; Sa asigure acordul vecinilor din imobilele alaturate ca nu vor reclama tulburarea linistii publice pe perioada desfasurarii evenimentului; Sa asigure meniuri pentru membrii formatiei si personalul tehnic prezent in permanenta la locatie, numarul acesora fiind stabilit in functie de serviciile alese. Sa asigure camere de cazare, daca este cazul, in functie de locatia evenimentului.

Reparatii – reprezinta daunele materiale pe care prestatorul sau beneficiarului trebuie sa le achite in situatia in care nu-si indeplineste o obligatie contractuala. Aceste reparatii materiale pot fi: In cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste toate sau o parte din obligatiile prevazute in contract, va restitui beneficiarului valoarea serviciului neefectuat, fara alte obligatii de natura morala sau financiara; In cazul in care un serviciu nu este onorat corespunzator de catre Prestator, acesta va restitui Beneficiarului un procent din valoarea serviciului neonorat. Acest procent va fi negociat de comun acord cu Beneficiarul, dar nu va putea depasi 75% din valoare; In cazul in care Beneficiarul doreste sa renunte la contract, trebuie sa o faca printr-un e-mail trimis la adresa oficiala de e-mail a Prestatorului: doizeceband@gmail.com. Prestatorul isi rezerva dreptul de a nu-i restitui avansul achitat la semnarea contractului.

Durata contractului – reprezinta perioada de timp necesara indeplinirii contractului, perioada care incepe la data semnarii acestuia si se finalizeaza in momentul in care beneficiarul achita factura finala.

Prestatorul nu considera in niciun moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui contract.
Contractul se consideră încheiat la momentul expedierii către cumpărător a email-ului ce conţine Confirmarea Comenzii.

TRUPA 2 ZECE. MARCĂ ÎNREGISTRATĂ. TOATE DREPTURILE REZERVATE. 2020